הקביעה שחיה מסוימת היא ממיני החיות הכשרות היא רק הצעד הראשון. חוקים נוספים קובעים כיצד יש לשחוט את החיה ואלו חלקים ממנה מותרים לאכילה.

יונקים ועופות כשרים נשחטים בדרך מסוימת שהיא השחיטה הכשרה, שבאמצעותה חותכים את צוואר החיה באופן מהיר, מדויק וללא כאב, בסכין חדה וחלקה לגמרי (הנקראת חלף) על ידי שוחט שהוא מאומן, שומר תורה ומצוות וירא שמים.

חיה שמתה או נהרגה בכל דרך אחרת – אינה כשרה. כמו כן אסור באיסור חמור לאכול בשר שהוסר מבעל חיים כל עוד הוא חי, דהיינו אבר מן החי. (איסור זה הוא למעשה אחד מ שבע מצוות בני נוח והינו דין הכשרות היחידי החל גם על יהודים וגם על שאינם-יהודים).

דגים אינם צריכים שחיטה.