הדם של יונקים ועופות אסור לחלוטין לאכילה מן התורה. תוך 72 שעות מן השחיטה יש להוציא את כל הדם מן הבשר בתהליך מיוחד של השרייה ומליחה. (כיום, רוב הבשר הכשר נמכר כשהוא כבר מוכשר, דהיינו שהושרה ונמלח כדין).

להכשרת כבד, שמכיל כמות גדולה במיוחד של דם, מליחה רגילה אינה מספקת, ונדרש תהליך מיוחד של צלייה לשם הכשרתו לאכילה.

ביצים נבדקות בזהירות לפני השימוש כדי לוודא שאינן מכילות נקודות דם.