* חיית יבשה היא כשרה, אם יש לה פרסות שסועות והיא מעלה גירה. חובה שיהיו לה שני הסימנים גם יחד. לדוגמא: פרות, כבשים, עיזים וצבאים הינן חיות כשרות, בעוד שחזירים, שפנים, סנאים, דובים, כלבים, חתולים, גמלים וסוסים – אינם כשרים.

* עופות: התורה מונה 21 מיני עופות לא-כשרים – למעשה כל ציפורי הטרף.

דוגמה לעופות כשרים: כל זני העופות הביתיים: תרנגולות, ברווזים, אווזים, תרנגולי הודו ויונים.

* דגים וחיות ים: יצור החי במים הוא כשר רק אם יש לו סנפירים וקשקשים. דוגמאות: דג סלמון, דג טונה, דג בקלה, דג סול, קרפיון, מקרל – אלה דגים כשרים, בעוד שדג השפמנון, דג החידקן, דג החרב, סרטנים, צדפות וכל יונקי הים – אינם כשרים.

* כל הזוחלים, דו-חיים, תולעים וחרקים – חוץ מארבעה מינים של ארבה – אינם כשרים.