אפילו כמות מזערית של חומר לא כשר, אפילו שתהא קטנה כ- 1/60 מן המאכל, 1.66% מנפח המאכל, ובמקרים מסוימים אף פחות מזה – יהפוך מאכל, שלולא חומר זה היה כשר, ללא כשר. באותו אופן, כלים הבאים במגע עם אוכל חם יספגו את "טעמו" ולאחר מכן יעניקו טעם זה גם למאכלים אחרים.

לדוגמה, כיכר לחם שנאפה בתבנית המרוחה בשומן המכיל אחוז קטן של שומן-חזיר, מיץ פירות המפוסטר באותן מכונות המפסטרות חלב לא-כשר, או מאכל צמחוני שהוכן במטבח של מסעדה באותם כלים שקודם לכן בושל בהם מאכל לא-כשר – כל אלה ייחשבו כלא כשרים, אם היחס גדול יותר מן האחוז המותר.

זו הסיבה שמשתמשים בכלים נפרדים לבשר וחלב. זו גם הסיבה שנדרשת תעודת כשרות, שניתן לסמוך עליה, למזון מעובד או מוכן מחוץ לבית.