"לאכול בדרך יהודית" פירושה, קודם כל ובראש וראשונה, שמירת דיני הכשרות. אך בנוסף לכך זה אומר גם: אכילה עם מודעות – מודעות למקור האמיתי של מחייתנו ושל מטרת האכילה.

לפני האוכל ואחריו יש לברך עליו ברכה ראשונה ואחרונה. לפני אכילת לחם יש ליטול ידיים בדרך ריטואלית באמצעות כלי מיוחד. האוכל מקבל את הכבוד הראוי לו, ושולחנו של אדם הוא כמו מזבח בבית המקדש, משום שגם אכילה היא דרך לשרת את הבורא.