פירות, ירקות ודגנים הם ביסודם כשרים, אך הם צריכים להיות נקיים מחרקים.

יין או מיץ ענבים, לעומת זאת, צריכים להיות בעלי תעודת הכשר. (משום שיין שימש בעבודת הקודש בבית המקדש, ומפני שהוא עלול להיפסל אם ישתמשו בו לעבודת אלילים – חוקי התורה מחייבים אותנו להשתמש רק ביין שיוצר על ידי יהודים שומרי תורה ומצוות).

לפירות וירקות מתוצרת ארץ ישראל יש חוקי כשרות מיוחדים. יש לעשר אותם לפני אכילתם, פירות משלוש השנים הראשונות לנטיעתו של עץ הפרי (ערלה) אסורים באכילה, וכן יש חוקים מיוחדים לתוצרת השנה השביעית (שנת שמיטה), שהיא שנת שבתון לאדמה.