"בקרבו של כל בן-אנוש מתחולל מאבק תמידי בין השכל לרגש. כשהשכל הופך לנטול-כח והרגש שולט ללא מיצרים, התוצאות יהיו טרגיות. לשם כך מניחים תפילין.

את התפילין של ראש עונדים על הראש, מקום מושבו של השכל, ואילו את אלו של יד מניחים על יד שמאל, מול הלב. המסר: לרתום את השכל והרגש יחד עם מקום משכנם העיקרי – הזרוע והראש – לעבודתו של הבורא"

(מתורתו של הרבי מליובאוויטש)