בנוסף לברכת המזון הנאמרת לאחר סעודות, חז"ל קבעו ש"אסור להנות מן העולם הזה בלא ברכה". אמירת ברכה לפני האכילה כמוה כ"בקשת רשות" מהשם והכרה בכך ש"להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה" (תהילים כד, א) והשם הוא המקור האמיתי לכל מתנות החיים.

 

ברכות שונות נאמרות לפני אכילת דברים שונים. כולן מתחילות במילים: "ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם...." ואז ממשיכים לפי סוג המזון אותו עומדים לאכול:

 

לפני לחם: "...המוציא לחם מן הארץ" (בנוסף, לפני ארוחות המכילות לחם יש ליטול ידיים בריטואל מיוחד ואחר כך לברך "... אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים").