צפירת אזעקה נשמעת. בדרך למקלט, חולפות בי מחשבות על 'ביטחון'. כמעט בכל מהדורת חדשות אנו שומעים את המושג הזה, כמה אנו זקוקים לו. אבל לא סתם ביטחון, ביטחון בה'.

מה אומר לי ביטחון בה' כאשר יש התקפת טילים? האם אני יכול להיות בטוח שהטיל לא יפגע בי?

מסבירים הפרשנים, כי אכן ביטחון בה' פירושו שיהיה לי טוב. גם אם לא בדיוק מגיע לי להינצל, עליי להיות רגוע ובטוח בכך שה' יעורר את מידת החסד ויציל אותי (ע"פ חובת הלבבות, שער הביטחון ב).

והשאלה מתבקשת מאליה: מי נתן לאדם תעודת ביטוח? אולי יש איזו גזירה משמים, וה' מתכונן להעניש את האדם על מעשיו? הלוא יש שכר ועונש!

התשובה נמצאת בסיפור שהתרחש לפני כמאתיים שנה. אל הרבי ה'צמח צדק' הגיע אדם שביקש ברכה עבור חולה במצב קשה. ענה לו הרבי: "תחשוב טוב – יהיה טוב!". והסוף היה טוב.

אם ננתח את הסיפור, נגיע למסקנה מעניינת. הביטחון אינו מתבסס על המציאות, אלא להפך – הביטחון בה' משנה את המציאות, הוא יוצר מציאות חדשה.

כאשר אדם נקלע לצרה, יתכן אומנם שיש עליו גזירה משמים. אבל יש דרך לבטל אותה, באמצעות ביטחון בה'. כי כאשר אדם בוטח בה', פירוש הדבר שהוא מתעלם מחישובים שכליים, ולמרות שהנתונים בשטח מראים על סיכויים קלושים, אם בכלל – בכל זאת בוטח האדם בה' בצורה מוחלטת.

וכאשר האדם לא מתחשב במצב – גם ה' לא מתחשב במצב. למרות שלפי מעשיו, אולי האדם לא ראוי להצלה – בכל זאת ה' ינהג איתו במידת החסד ויציל אותו. אם תרצו, זה פסוק מפורש: "והבוטח בה' – חסד יסובבנו".

וכמו תמיד, הכול קשור לפרשת השבוע. בפרשת שמות מסופר על כך שמשה הרג את המצרי, ולמחרת גילה שדבר המעשה נודע לאנשים נוספים. ואז נאמר המשפט הבא: "ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה לפני פרעה". לכאורה, המילים "ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר" הן מיותרות, שכן משה ברח רק אחר כך, כאשר פרעה שמע.

אלא: התורה רומזת כאן, כי העובדה שפרעה שמע ומשה נאלץ לברוח – נבעה בגלל שמשה פחד. אם משה היה בוטח בה' בצורה מוחלטת, הוא היה ניצל וסיפור הריגת המצרי היה נשכח וכלל לא מגיע אל פרעה.

בארבע מילים: חשוב טוב, יהיה טוב!

ובשלוש מילים: הביטחון יביא שלום!