דברי האמנית: למרים הייתה אמונה חזקה כל-כך בבורא העולם! היא שלחה את מי שהיה צפוי לגאול את העם במורד הנהר, ראתה כיצד הוא נלקח על-ידי בת פרעה, ועדיין האמינה שה' ידאג לאחיה.