מיהו עמרם?

עמרם, בנו הבכור של קהת ונכדו של לוי – בנו השלישי של יעקב אבינו – היה מהמנהיגים של בני ישראל בתקופת הגלות במצרים. עמרם הוא אביהם של שלושה מהדמויות הגדולות ביותר בהיסטוריה היהודית: משה רבינו, אהרן הכהן ומרים הנביאה.

לפניכם סקירה קצרה ומעניינת על דמותו של עמרם, על פי מידע שנאסף מתוך החומש, התלמוד, המדרש והפרשנים.

חתונה כפולה

בספר שמות1 התורה מזכירה לראשונה את שמו של עמרם, כשהיא מונה את שמותם של בני משפחת יעקב שירדו למצרים. התורה מציינת את הייחוס שלו ליעקב: ללוי, בנו של יעקב אבינו, היו שלושה בנים: גרשון, קהת ומררי – ועמרם היה בנו הבכור של קהת2.

במצרים, עמרם התחתן עם יוכבד בת לוי, אחותו של אביו (באותה תקופה הדבר לא היה אסור). לשניים נולדו שני ילדים: מרים ואהרן3.

באותה תקופה גברו הלחץ וההתעמרות של פרעה והמצרים כלפי בני ישראל. השיא היה הגזירה של פרעה להרוג את התינוקות הזכרים, מה שגרם לפירוק המשפחה של עמרם. וכך מספרים חז"ל4: "עמרם גדול הדור היה. כיוון שאמר פרעה הרשע "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו", אמר: לשווא אנו עמלין. עמד וגירש את אשתו, עמדו כולן וגירשו את נשותיהן".

חז"ל ממשיכים את הסיפור, ומספרים כיצד מרים בת החמש הצילה את המצב והשפיעה על גורל העם היהודי: "אמרה לו בתו: אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה! שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות; פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ולעולם הבא; פרעה הרשע, ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת. אתה צדיק, בוודאי שגזירתך מתקיימת. עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולן והחזירו את נשותיהן".

רק מאוחר יותר התברר עד כמה צדקה מרים. מי שנולד מהנישואים השניים של עמרם ויוכבד היה משה רבינו, מי שגאל את עם ישראל ממצרים.

למה קראו לו "עמרם"?

הזוהר מסביר שהשם עמרם מרמז על משמעות מיוחדת. לפי הזוהר, "עמרם" הוא חיבור של "עם" ו"רם" – כרמז לכך שילדיו היו אנשים מרוממים שהנהיגו את האומה5.

צדקותו של עמרם

במקורות יש כמה התייחסויות לדמותו של עמרם שמתארות אותו כצדיק מזן מיוחד.

· הצדיק השישי: לפי המדרש, שבעת החטאים הגדולים בדורות הראשונים של האנושות הרחיקו את השכינה הקדושה וסילקו אותה מהעולם. תשובת הנגד הייתה שושלת של שבעה צדיקים, מאב לבן, שהחזירו את השכינה אל העולם.

הצדיק השביעי היה משה רבינו, שהשלים את התהליך והביא את הנוכחות האלוקית אל העולם בבניית המשכן. הראשון בשושלת היה אברהם אבינו, והשישי היה עמרם – אביו של משה6.

· רק בגלל הנחש: על ארבעה אנשים נאמר שהם נפטרו רק "בעטיו של נחש". למה הכוונה? בראשית ההיסטוריה, בני האדם אמורים היו לחיות חיי נצח. הנחש הקדמוני החטיא את חווה והאדם הראשון לעבור על ציווי השם ולאכול מפרי עץ הדעת. בעקבות החטא נגזרה תמותה על האנשים. עמרם הוא אחד מארבעה אנשים בלבד שהיו כל כך מושלמים רוחנית, שאם לא התמותה שנגזרה בגלל הנחש – הוא היה חי לנצח7.

· אבא של משה: המדרש אומר שאחת הסיבות לכך שמשה נבחר לכהן כמנהיג והגואל של עם ישראל היא הצדקות המיוחדת של אביו עמרם8.