ב"ה,

קוראים וקוראות יקרים,

כמה קשה לנו להבליג כשהדברים לא מסתדרים בדיוק כמו שרצינו? אפשר לצאת מהכלים!

אבל אלוקים מלמד אותנו משהו. התורה לא מתחילה בא', האות הראשונה בסדר האלף-בית, אלא דווקא בב': "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ". כאילו סיפור בריאת העולם מדלג על ההתחלה ומתחיל באמצע.

למה? מספר התלמוד (ירושלמי, מסכת חגיגה, דף ב, עמוד א): "אמר הקדוש ברוך הוא: איני בורא את עולמי אלא בבֵּית. שלא יהיו כל באי העולם אומרים: איך העולם יכול לעמוד אם נברא [באות אלף] בלשון אַרִירָה [= קללה]? אלא הריני בורא אותו בבית, בלשון ברכה, ואולי יעמוד".

שווה לקחת את זה לחיים. גם בזוגיות ובכל מערכת יחסים בין אנשים, מפתה להתחיל תמיד בהתחלה, לפי הסדר ולפי הספר. לעמוד על שלי ולא לוותר, להתעקש שאנחנו צודקים וכך זה חייב להיות. אבל לפעמים המציאות מחייבת להעלים עין, לדלג ולהבליג – כדי להתחיל ברגל ימין, למלא את הבית בברכה ולוודא שהוא יהיה יציב ויתקיים לאורך זמן.

שבת שלום!