הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!

תש"פ (2019-2020)

בגלל המסירות נפש הלזו (של אבי) על תורת החסידות פסקו בבית דין של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.


— אדמו"ר האמצעי
הדפס את המגזין
חדש ב-he.chabad.org

המחלה שנעלמה

כשהרבי לא מיהר לענות

בזכות לימוד משניות

התוועדות כ"ד טבת

מי היה עמרם?