לפנינו סקירה קצרה על האמונה בביאת המשיח, שסימוכין לה נמצא בחומש "במדבר" (כ"ד: ד'), שם מדובר על המושג "אחרית הימים".

מה משמעות המילה "משיח"?

באנגלית פירושה "מושיע" או "גואל מיוחל". בעברית, המילה קשורה לפעולת המשיחה. בעברית קדומה, התואר "משיח" ניתן למי שזכה להגיע למעמד של אצילות וגדולה, כמו הכהן הגדול, שנמשח לכהונה ומכאן שמו "כהן משוח".

בספרות התלמודית, התואר "משיח" או "מלך המשיח", שמור למנהיג היהודי שעתיד לגאול את העם באחרית הימים.

מהי האמונה במשיח?

אחד מעיקרי האמונה היהודית לפי הרמב"ם הוא האמונה שיבוא יום בו יקום מנהיג יהודי נמרץ משושלת בית דוד והוא עתיד לבנות את בית המקדש בירושלים ולקבץ את היהודים הפזורים בכל קצווי תבל לארצנו הקדושה.

בעידן הגאולה, כל אומות העולם יכירו במנהיגותו הבלעדית של מלך המשיח ויקבלו עליהם את מלכותו. בזמן הזה לא יהיה רעב ולא מלחמה, אלא כל באי עולם יחיו בשלום, באחווה, בשפע ובברכה.

האנושות כולה תעבוד לא-ל אחד מתוך מודעות רוחנית ומוסרית גבוהה יותר ובני העם היהודי יהיו עסוקים בלימוד תורת הנגלה ותורת הנסתר.

ביאת המשיח תשלים את תכלית הבריאה, שהיא בניית משכן לבורא בעולמות התחתונים וגילוי המימד הרוחני הפנימי שחבוי בהוויה הגשמית.

האם אין זה חלום?

לא ולא! היהדות מאמינה באמונה שלימה כי מנהיג של אמת עשוי לשנות את העולם מקצה לקצה. מנהיג של אמת הוא זה שבאישיותו הנמרצת, בדוגמתו החיה ובענוותנותו הרבה, יצליח להשפיע על כל יושבי תבל ללכת בדרך הישרה. רק בכוחו של המשיח שעתיד להתגלות כאיש אלוקים שעולה בכושר מנהיגותו אף על משה, להפוך חלום חיים למציאות של אמת.

בימינו, אנשים רבים מזועזעים מהמצב השפל בתחומי המוסר והערכים, אליו הגיעה החברה. החיים נעשו זולים, הפשע מאמיר, השימוש בסמים ואלכוהול עולה יותר ויותר, ילדים חדלו לכבד את המבוגרים. בה בעת, הטכנולוגיה התקדמה בצעדים מואצים. אין כל ספק כי לו החברה והמדינה היו מעודדים ומנתבים לאפיקים הנכונים, כל אחד היה יכול להגיע בעזרת לרמת חיים גבוהה, בעזרת המשאבים הרבים הקיימים בשרות האדם. לעתיד לבוא, תפקידו של המשיח יהיה לעורר כל אחד להגשים מטרה זו.

מדוע קיימת האמונה במשיח בשר ודם?

ישנם אלה המאמינים כי בעתיד, העולם "יהפוך" מעצמו לעולם של גאולה ללא מנהיג בשר ודם. היהדות שוללת סברה זו מכל וכל.

אחרים מאמינים שהעולם עומד להיחרב, בעקבות מלחמה גרעינית או בשל פעולות טרור הרסניות. גם דעה זו נדחית על הסף מצד היהדות.

נביאי ישראל מדברים על אדם ילוד אשה בעל כוחות חסרי תקדים, שייטול את שרביט ההנהגה ביד רמה ובדוגמת מופת אישית יעלה בידו לשנות את העולם כולו.

היכן מוזכר המשיח בכתבי הקודש?

נושא המשיח זוכה להתייחסות מסועפת בכתבי הקודש. בספר דברים (ל': א'), משה רבנו מנבא כי לאחר תקופת הגלות בכל פינות העולם, היהודים עתידים להיטיב מעשיהם ולשוב לארץ ישראל, שבה הם ישמרו את התורה ואת מצוותיה. בלעם, נביא הגויים מנבא שהמשיח הוא זה שילווה את היהודים בדרכם חזרה (ראה במדבר כ"ד: י"ז-כ'). יעקב אבינו מכנה את המשיח בשם "שילה" (בראשית מ"ט: י').

כמו כן, גם ישעיה, ירמיה, יחזקאל, עמוס, יואל והושע מנביאי ישראל, מתייחסים לימות המשיח. לסקירה נרחבת בנושא, הקורא מוזמן לעיין בספרו "משיח" של הרב ד"ר ע. שוחט. מעניין לציין כי על קיר בניין האומות המאוחדות בניו יורק, חרוט הפסוק מישעיה (י"א: ו'), "וגר זאב עם כבש". יתר על כן, עיון יסודי בכתבי הנביאים בנוסח העברי המקורי, מגלה בוודאות מוחלטת כי מקור האמונה במשיח הוא ביהדות וכל אמונה אחרת הקשורה לנושא זה, היא חסרת בסיס לגמרי. מן ראוי להדגיש כי ביאת המשיח כרוכה בחזרה לשמירת מצוות התורה.

איזה אופי תשא מנהיגותו של המשיח?

המשיח יהיה אדם בעל תכונות בלתי מצויות, שיבואו לביטוי בין השאר גם בבקיאותו בתורה שבכתב כמו זו שבע"פ והוא שילחם ללא ליאות למען שמירת התורה בקרב יהודים ושמירת שבע מצוות בני נח ע"י אלה שאינם יהודים. המשיח יהיה קפדן בהלכות וידרוש מבני עמו לבחור באותה דרך. מנהיג זה גם יגדור גדרים לתורה ויתקן כל סדק בשמירתה. מעל הכל, המשיח יתקבל כמלך שמידת האמת נר לרגליו, מורה דרך בעבודת ה' מתוך ביטול גמור לבוראו ומאידך בעל השפעה אדירה לעורר את לב העם לאביהם שבשמים.

מתי יבוא המשיח?

יהודי כל העולם מצפים לביאתו בכל יום. התפילה גדושה בקשות מהקב"ה להחיש את ביאת המשיח ואפילו בפתחי תאי הגזים יהודים שרו בתעצומות נפש אדירות את מילות הפסוק, "אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח".

מכל מקום, לפי התלמוד זמן התגלות המשיח כבר נקבעה מראש, אלא שאם נהיה במצב של "זכאים", הוא יבוא קודם אותו הזמן. אותו "קץ הימים" הוא סוד נסתר, אף כי לפי התלמוד יהיה זה לפני שנת ה-6000 לבריאה (כאשר שנת הוצאת המהדורה הנוכחית היא 5769).

אישי מפתח רבים מקרב היהדות, תמימי דעה באשר לסברה כי בעידן הנוכחי אנו נמצאים על סף "ימות המשיח" – הרבי מליובאוויטש ציין פעם אחר פעם שהגאולה אכן בפתח.

האם המשיח יכול לבוא בכל דור ובכל רגע ורגע?

התשובה היא "כן" חד משמעית. בכל דור ישנו אדם שעומד בתקן הדרוש כדי למלא את תפקיד המשיח. בבוא העת המיוחלת, כשהקב"ה יחליט שהגיע הזמן, או אז אותה דמות מופת תקבל משמים כוחות לפעול כדי להביא את הגאולה בפועל ממש.

חלק מהתנאים לקביעת זהותו של המשיח הם היותו נצר ישיר לבית דוד ובקיאותו בלימוד התורה. אנשים רבים כיום מעידים על התייחסותם לשושלת דוד המלך. במאה ה-16, היה זה רבה הראשי של העיר פראג, הרב יהודה לווי המכונה "המהר"ל", שברשותו היה עץ יוחסין משפחתי עד דוד. לכן כל מי שהוא צאצא ישיר של המהר"ל, מוצאו מדוד המלך.

הרמב"ם, מחשובי הוגי הדעות שידע עמנו, מקבץ ומסדר הלכות התלמוד מהמאה ה-12, פוסק שאם יימצא אדם שעונה לתיאור המשיח, הרי הוא בחזקת המשיח. אם אותו אדם מורם מעם, יזכה לבנות מחדש את בית המקדש ולקבץ את נדחי ישראל לארץ הקודש, אזי הוא משי ודאי.

מה בעצם יקרה כשיבוא המשיח?

הרמב"ם כותב ב"משנה תורה" – קובץ כל הלכות התורה – שהמשיח עתיד תחילה לבנות מחדש את בית המקדש ולקבץ את כל יהודי העולם לארצם. ירושלים ובית המקדש יהיו משכן לאלוקות ואור לגויים, כמו שכנאמר, "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

הסנהדרין, בית הדין הגבוה המורכב מ-71 דיינים תלמידי חכמים, יהיה הסמכות השופטת. בעידן הגאולה, כל יהודי ישמור את מצוות התורה במלואן. זה המקום להוסיף כי גם בימינו , על אף שההתבוללות וההתנערות מערכים מקודשים הם בשיאם, מסתמנת חזרה חסרת תקדים למקורות היהדות האמיתית. מגמה זו של בעלי תשובה, היא איפוא ההכנה ופריצת הדרך לשמירה מלאה של התורה ע"י כלל ישראל.

האם נזכה אז לנסים?

התלמוד שדן בשאלה זו, קובע כי אם דורנו יהיה זכאי, אזי הגאולה תלווה בנסים. מכל מקום, עצם התגשמות החלום הנכסף, גם אם הוא יתלבש בטבע, עדיין הוא יהיה בבחינת נס עצום.

לפי כמה גרסאות, הקב"ה הוא זה שיבנה את בית המקדש השלישי. דעה אחרת סוברת שבונה המקדש יהיה המשיח, אם כי אחרים משלבים בין שתי הדעות הראשונות. יש שסוברים שעידן הגאולה יבוא בשני שלבים: הראשון יהיה בתוך גדרי הטבע והשני מחוץ לו.

כותב הרמב"ם, "אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר".

מה יקרה בעתיד לעולמנו?

בעיקרו, לא יחול כל שינוי בסדר העולם, מלבד מוכנותו לקבל את פני המשיח. כל אומות העולם יחיו במתכונת חדשה, לפיה אין כל מקום לתחרות, שנאה, קנאה, תאוות בצע או תאוות שררה והאנושות כולה תחרות על דגלה ערכים של טוב וחסד ושלום אמת.

תודות לקדמה הטכנולוגית המואצת בעידן הגאולה, רמת החיים תהיה גבוהה, המזון יימצא בשפע ויימכר בזול.

עם זאת, שאיפת כל בני האדם תהיה רק "לדעת את ה' ". בכללות, בימות המשיח העולם יהיה פחות חומרי ויותר רוחני.

מהם "חבלי משיח" הקשורים לביאתו?

התלמוד מתאר את המצב בתקופה הקודמת לביאת המשיח, כזמן נואש של פורענויות וצרות קשות שפוקדות את העולם השכם והערב. בראש השלטון יעמדו מנהיגים עריצים, שימיטו שואה על כלם ודווקא על רקע מציאות כה עגומה, עתיד המשיח להתגלות.

לפי המסורת, טרם בוא הגאולה עתידה להתרחש מלחמה עולמית הנקראת "מלחמת גוג ומגוג", אשר זמנה מהווה נושא לדיון נרחב במקורות היהדות.

כמו כן מקובל בכתובים כי אליהו הנביא עתיד להופיע לפני ביאת המשיח והוא שיכריז על בואו, אם כי לפי דעה אחרת, המשיח יבוא בהיסח הדעת. תפקידו של אליהו יהיה לסייע בתהליך השלום העולמי. יש שסבורים כי אם המשיח יבוא בעתו, אזי אליהו יבשר על בואו ואם המשיח עתיד להופיע קודם זמנו, אליהו יבוא אחריו.

כפי שהובהר קודם לכן, אין כל אפשרות לדעת עתה איך יהיו הדברים, עד שיהיו וחוסר וודאות זו אינה אמורה לפגוע כלל בצפייה לבואו.

מתי תהיה תחיית המתים?

אחד מעיקרי היהדות היא האמונה בתחיית המתים. לפי הזהר, תחיית המתים תתרחש ארבעים שנה אחרי ביאת המשיח, אולם רק צדיקים מועטים יקומו לתחייה מיד עם בואו. התרחשות זו עתידה לקרות על אדמת ארץ ישראל.

תהליך תחיית המתים עתיד להתחיל מאחת מעצמות גוף האדם, היא עצם הלוז, או כפי שהיא מוכרת בשם "עצם העוקץ". בתוך התפילות היומיות, נמצא התייחסות חוזרת ונשנית לעניין תחיית המתים והמנהגים הקשורים לאמונה זו, רבים גם הם.

מה ניתן לעשות כדי להביא את המשיח?

אנשי כל העולם צריכים לחתור לעשיית מעשים טובים וגמילות חסד. חובתו של היהודי היא לעסוק בלימוד תורה בכלל וענייני גאולה ומשיח בפרט, ובאמונה שלימה בביאת המשיח וצפייה תמידית להגעתו תיכף ומיד ממש.

גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. לכן מלבד היותה מצוה חשובה הנוגעת לעצם הקשר בין אדם לחברו, בכוחה לפעול את זירוז הגאולה בפועל. כמו כן, אנו מתפללים מספר פעמים ביום לקב"ה שיבנה את ירושלים עיר הקדש ואת בית המקדש בתוכה, שיקבץ את כל נדחי ישראל ושכל העם יזכה לשוב לחיי תורה ומצוות תחת הנהגתו הרמה של המלך המשיח. הרבי מליובאוויטש יזם מערכה עולמית עניפה להעצמת המודעות הכללית בביאת המשיח והוא שעורר כל אחד ואחת ללא הרף להכין עצמו, משפחתו וקהילתו לגאולה ו"לחיות עם המשיח", היינו ללמוד אודותיו ולייחל לבואו.

לסיכום

קיצורו של דבר, היהודי בכל זמן ובכל מצב לא מאבד תקווה ולא אומר נואש. גם בשעות הקשות הוא נושא עיניו לשמים בתחינה לימים טובים יותר של התגלות האור האלוקי בעולם של שלום ורעות.