ב"ה

תשפ"ג (2022-2023)

כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת. וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חכמתו מתקיימת.


— פרקי אבות, ג
הדפס את המגזין
חדש ב-he.chabad.org

כך נהפוך כישלון לצמיחה

נקודה שחורה

רפאות תהי לשרך

אם ישים אליו לבו

כי תשא את ראש

ובזה הנערה באה

חייב אינש לבסומי

ביאור על הנ"ל

וקבל היהודים

ובבואה לפני המלך