האזהרה שהזהרנו מלבוא על אשת האח, והוא אמרו: "ערות אשת אחיך לא תגלה" (שם, טז).

והעובר על לאו זה, בכרת אם היה מזיד; ואם היה שוגג מקריב חטאת קבועה.