היא האזהרה שהוזהרנו מלהאמין [וליחס] אלהות לזולתו יתעלה, הוא אמרו- יתרומם מליחס לו אמירה -: "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" (שמות כ, ג). וכבר נתבאר בסוף מכות שלאו זה הוא מכלל תרי"ג מצוות, והוא אמרם שם:

"שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה בסיני וגו'". כמו שביארנו במצווה הראשונה ממצוות עשה.