האזהרה שהזהרנו מלבוא על אשת אחי האב, והוא אמרו: "אל אשתו לא תקרב דדך היא" (שם יד).

והעובר על לאו זה, בכרת אם היה מזיד; ואם היה שוגג מקריב חטאת קבועה.