האזהרה שהזהרנו מלבוא על אחות האב, והוא אמרו: "ערות אחות-אביך לא תגלה" (שם, יב).

והעובר על זה אם היה מזיד - חייב כרת; ואם היה שוגג - מקריב חטאת קבועה.