האזהרה שהזהרנו מלצרור אשה ובת בנה, והוא אמרו: "את-בת בנה" (שם).

וגם זה בשרפה וכרת אם היה מזיד, או חטאת קבועה אם היה שוגג.