האזהרה שהזהרנו מלבוא על האם, והוא אמרו: "אמך הוא לא תגלה ערוותה" (שם יח, ז).

והעובר על לאו זה - בכרת. ואם נתקימה העדות עליו - נסקל אם היה מזיד; ואם היה שוגג - מקריב חטאת קבועה.