האזהרה שהזהרנו מלבוא על בת הבת, והוא אמרו: "ערות בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה" (שם).