האזהרה שהזהרנו מלבוא על בת הבן, והוא אמרו: "ערות בת בנך וגו' לא תגלה" (שם, י).