האזהרה שהזהרנו מלקצור ספיחי שנת יובל כשאר השנים, כדרך שביארנו בשנה שביעית, הוא אמרו יתעלה: "ולא תקצרו את ספיחיה" (שם, יא).