האזהרה שהזהרנו מלמכור אדמותינו בארץ כנען לצמיתות, הוא אמרו: "והארץ לא תמכר לצמתת" (שם, כג).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בסוף ערכין.