האזהרה שהזהרנו מלעזוב את הלויים ולהתעלם מהם מלתת מתנותיהם בשלמות ומלשמחם ברגל, והוא אמרו: "השמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך" (דברים יב, יט).

ולשון ספרי: "השמר - בלא תעשה, פן תעזב - בלא תעשה".