האזהרה שהזהרנו גם כן מלאסוף פירות האילן בשנת היובל כדרך שאנו אוספים בשאר השנים, הוא אמרו: "ולא תבצרו את נזריה" (שם), כדרך שביארנו בשנה שביעית.

ובספרא אמרו: "לא תקצרו ולא תבצרו - כשם שנאמרו בשביעית, כך נאמר ביובל", כלומר: שהדין בכל הלאווין האלה שווה.

ודיני השמטה והיובל כולם אינם חובה אלא בארץ ישראל.