מדוע חוגגים את חג החנוכה?

כיצד חוגגים את חג החנוכה?

האם יש מצווה לאכול סופגניות בחג? ואם כן, כמה?

מי היו ה"מכבים"?

מדוע נותנים דמי חנוכה?

מדוע משחקים בסביבון?

חג החנוכה נמשך שמונה ימים. מדוע מדליקים תשעה נרות?

מה מקור המנהג שכל נר בחנוכיה יהיה בצבע שונה?

האם ניתן להשתמש בחנוכיה חשמלית כדי לקיים את מצוות החג?

מה קרה בחנוכה?

חג החנוכה מציין שני ניסים.

1) ניצחון קבוצה קטנה של יהודים ("המכבים") את צבא יוון שכבש את ארץ ישראל. המכבים הניפו את נס המרד לאחר שהצבא היווני אסר על היהודים לשמור את מצוות התורה. הם גירשו את היוונים מן הארץ, כבשו את ירושלים וחנכו מחדש את בית המקדש.

2) חלק עיקרי בעבודת בית המקדש היה הדלקת המנורה בת שבעת הקנים. כאשר המכבים נכנסו לבית המקדש וחנכו אותו מחדש, הם גילו שהיוונים טימאו את כל השמנים ולא ניתן היה להשתמש בהם להדלקה. נותר רק פך קטן אחד של שמן טהור, אך בתוכו כמות מספיקה ליום אחד בלבד בעוד ייצור שמן חדש והבאתו לבית המקדש יארכו שמונה ימים. באורח נס, השמן דלק במשך שמונה ימים ושמונה לילות (קיראו: מדוע לא השתמשו המכבים בשמן טמא?).

כיצד חוגגים את חג החנוכה?

את חג החנוכה מציינים בדרכים הבאות:

* הדלקת נרות החנוכיה. בכל לילה מלילות החנוכה אנו מדליקים את נרות החנוכיה. בלילה הראשון מדליקים נר אחד ו'שמש' (אודותיו ראה בהמשך), למחרת שני נרות ושמש, בשלישי שלושה נרות ושמש, וכך בכל לילה עד ללילה השמיני בו מדליקים שמונה נרות ושמש. (שימושון: כיצד מדליקים את החנוכיה, וידאו)

* נהוג לאכול מאכלי שמן בחג זכר לנס פך השמן. כמו-כן נהוג לאכול מאכלי חלב, זכר לנס שאירע ליהודית (סיפורה של יהודית).

* נהוג לחלק דמי חנוכה לילדים, וכן לשחק את משחק הסביבון (קיראו: כיצד משחקים בסביבון).

* נהוג להוסיף בנתינת צדקה במהלך החג.

* בתפילה ובברכת המזון מוסיפים קטעים מיוחדים ("ועל הניסים" ו"הלל") לזכר הנס.

האם יש מצווה לאכול סופגניות בחג? ואם כן, כמה?

נהוג לאכול מאכלי שמן כדי לציין את נס פך השמן, פך קטן שהכיל שמן טהור ליום אחד בלבד ובאורח ניסי דלק במשך שמונה ימים ושמונה לילות. עם זאת, ניתן לקיים את המנהג גם באכילת לביבות או מאכלי שמן אחרים.

מי היו ה"מכבים"?

משפחת החשמונאים שהתגוררה במודיעין הייתה זו שהניפה את נס המרד נגד המתיוונים. כינו אותם מכבים על שם קריאתם: "מי כמוכה בא-לים, ה'!"

מדוע נותנים דמי חנוכה?

ישנם כמה סיבות למנהג נחמד זה האהוב על ילדים ומבוגרים כאחד.

בספר ההלכה "שולחן ערוך" מובא כי אסור להשתמש באור נרות החנוכיה. דוגמה לשימוש אסור היא ספירת כסף לאור החנוכיה. לפיכך מחלקים דמי חנוכה כדי לזכור את קדושת הנרות.

בנוסף, התלמוד מציין כי מצוות החנוכה חשובה כל-כך וכי גם עני מרוד צריך לקבץ נדבות כדי להדליק את החנוכיה. נתינת דמי החנוכה תסייע לעניים להדליק בכבוד ולא להזדקק לבריות (עוד סיבות מדוע מחלקים דמי חנוכה).

מדוע משחקים בסביבון?

על-פי המסורת, בתקופה בה היוונים אסרו על לימוד התורה וגזרו על כך עונש מוות, היו ילדי ישראל נחבאים במערות כדי ללמוד תורה. כאשר היו מתקרבים היוונים אל מקום מחבואם הם היו מחביאים את מגילות התורה ומעמידים פנים כאילו הם משחקים בסביבון. כזכר לאומץ ליבם אנו משחקים בסביבון.

על הסביבון חקוקות האותיות הבאות: נ' ג' ה' ש', ראשי תיבות של המילים "נס גדול היה שם". בארץ ישראל חורטים את האות פ' – "נס גדול היה פה" (כיצד משחקים בסביבון).

חג החנוכה נמשך שמונה ימים. מדוע מדליקים תשעה נרות?

הנר התשיעי מכונה ה'שמש' ועמו מדליקים את שאר הנרות.

לאחר הדלקת הנרות בכל יום, נהוג לומר את תפילת "הנרות הללו" בה נאמר: "וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד". מכיוון שאסור ליהנות מאור הנרות, מניחים את נר השמש לצד החנוכיה כדי שבמידת הצורך ניתן יהיה להשתמש בנר.

מה מקור המנהג שכל נר בחנוכיה יהיה בצבע שונה?

אין כל מקור לכך. מדובר במנהג נחמד (שלא תמיד מתאפשר – תלוי כמה נרות צבעוניים נותרו בקופסה...). מה שכן, חשוב להקפיד שהנרות ידלקו במשך חצי שעה בימות החול, ובערב שבת כשעה וחצי.

האם ניתן להשתמש בחנוכיה חשמלית כדי לקיים את מצוות החג?

חנוכיה חשמלית היא דרך מצויינת לפרסם את נס החנוכה. ניתן להניח אותה בחלון הבית או בחלון ראווה של החנות. עם זאת, כדי לקיים את מצוות החנוכה יש להדליק את החנוכיה בנרות/שמן.

התייעצו עם הרב המקומי במידה ואינכם יכולים להדליק את החנוכיה מכל סיבה שהיא.