הנרות הללו אנו מדליקין, על התשועות, ועל הניסים, ועל הנפלאות, שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על ידי כוהניך הקדושים.

וכל שמונת ימי חנוכה, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותן בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך, ועל נפלאותיך, ועל ישועותיך.