ב"ה

שירי חנוכה

הנרות הללו, מעוז צור ישועתי, יוונים נקבצו עלי, ימי החנוכה, באנו חשך לגרש

הנרות הללו, מעוז צור ישועתי, יוונים נקבצו עלי, ימי החנוכה, באנו חשך לגרש

הנרות הללו
הנרות הללו אנו מדליקין, על התשועות, ועל הניסים, ועל הנפלאות, שעשית לאבותינו
מעוז צור ישועתי
מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח
יוונים נקבצו עלי
יוונים נקבצו עלי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדלי, וטמאו כל השמנים
ימי החנוכה
ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, גיל ושמחה ממלאים את לבנו, לילה ויום סביבוננו יסוב
באנו חשך לגרש - מילים
באנו חשך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, וכלנו אור איתן