כולנו מכירים את הסיפור. המכבים ניצחו במלחמה נגד היוונים, שיחררו את בית המקדש, מצאו כד שמן ו... בסוף הכול הסתדר בצורה ניסית במיוחד.

אבל כיצד קיבל חג החנוכה את שמו? ומה משמעות המילה 'חנוכה'? על כך יש הסברים שונים.

המילה "חנוכה" מורכבת משתי מילים

ההסבר הבסיסי ביותר הוא ששמו של החג ניתן לו בעקבות ניצחון המלחמה, שהסתיימה בכ"ה בכסלו. לפי הסבר זה, המילה 'חנוכה' מורכבת משתי מילים: 'חנו כ"ה', דהיינו שהמכבים 'חנו' וסיימו את מסעות המלחמה שלהם ביום כ"ה בכסלו1 .

הסבר נוסף ודומה:

המילה 'חנו' מתפרשת במשמעות של נשיאת חן. כלומר, בכ"ה בכסלו עם ישראל נשא חן בעיני בורא העולם, ניצחו את המלחמה וזכו לנס פך השמן2 .

חנוכה מלשון חנוכת הבית

כאשר קונים בית חדש, עורכים 'חנוכת בית'. גם בית המקדש זכה לחנוכת בית עם בניית בית המקדש הראשון. בזמן החשמונאים היוונים פרצו אל המקדש וטימאו אותו. בכ"ה בכסלו הוא שוחרר על-ידי המכבים, ולאחר השחרור הם ערכו טקס חנוכת וטיהור המקדש. על שם אותו הטקס נקרא גם חג החנוכה3 .

היום בו נחנך המשכן!

במדרש4 אנו מוצאים עובדה מעניינת: למרות שחנוכת המשכן שהקים משה רבינו התבצעה בפועל רק בראש חודש ניסן, הכנת המשכן עצמה הסתיימה בכ"ה בכסלו!

רמז למספר הנרות

ורמז מעניין נוסף נמצא בראשי התיבות של 'חנוכה'. יש מחלוקת ידועה בין בית שמאי לבית הלל, האם יש להדליק בלילה הראשון שמונה נרות ולאחר-מכן להפחית בכל לילה נר (דעת בית שמאי), או להדליק בלילה הראשון נר אחד ולהוסיף בכל לילה (דעתם של בית הלל).

כך, המילה חנוכה היא ראשי תיבות של ח נרות, והלכה כבית הלל5 .