שאלה:

החג עבר, ונשארו לי שאריות מהחנוכיה. מה אני אמור לעשות איתם? מותר להשליך אותם לאשפה או להשתמש בהם לדברים אחרים?

תשובה:

שאלה מצויינת. אכן, מה יש לעשות עם שאריות השמן או מה שנשאר מהנרות אחרי הדלקת החנוכיה?

ובכן, ישנה הגדרה הלכתית הנקראת 'הוקצה למצוותו', כלומר אם חפץ מסויים הוקצה למצווה, הוא הפך לקדוש ויש להתייחס אליו בהתאם.

האם שאריות השמן והנרות הפכו להיות קדושים אף הן, ואסור להשתמש בהן? התשובה בקצרה: תלוי.

מצוות נר החנוכה היא שהנרות יבערו לפחות חצי שעה. בהתאם לכך, השולחן ערוך (אורח חיים, תרעז ד) קובע כי אם כמות הנרות או השמן הספיקו רק לחצי שעה ונותרו מהם שאריות, יש לשרוף את השאריות לאחר החג כדי לוודא שלא ישתמשו בהם לדברים אחרים. אך עם הנרות היו גדולים או כמות השמן הייתה גדולה מהנדרש, ולאחר שהנרות בערו חצי שעה נותרו שאריות, הן לא נחשבות כחלק מן המצווה.

דיעות אחרות1 סוברות כי גם אם הנרות דלקו כנדרש, עדיין יש לייחס לשאריות חשיבות של מצווה.

מסיבה זו, רבים נוהגים להדליק שריפה קטנה בהם הם שורפים את כל שאריות הנרות והשמן מהחנוכיה. אחרים שומרים זאת לערב פסח, אז הם משליכים אותן לשריפת החמץ.

כך או כך, דינים אלו חלים רק על השאריות השמן או הנרות שהיו בחנוכיה; שמן שנשאר בבקבוק או נרות שנשארו בקופסה, מותרים לשימוש בכל דרך שתחפוץ.