שני בחורים נחמדים פגשו אותי בקניון והציעו לי חנוכייה ונרות בשביל להדליק בבית. עניתי להם בגאווה שיש לי חנוכייה חשמלית גדולה ויפה בחלון, אבל הם אמרו שזה לא מספיק ושצריך להדליק נרות חנוכה גם בחנוכייה עם נרות.

באמת שדי מיהרתי ולא היה לי זמן להיכנס לזה, אבל הייתי רוצה לדעת, מה לא טוב בחנוכייה חשמלית?

זה לא מספיק, השאלה למה

התשובה הקצרה היא שאין חנוכייה חשמלית שעונה על כל דרישות הבסיס של מצוות נר חנוכה ולכן יש מוסכמה רחבה אצל פוסקי ההלכה שלא ניתן לקיים את מצוות הדלקת נר חנוכה באמצעות מנורות חשמליות.

עם זאת, בשאלה מדוע חנוכייה חשמלית פסולה, כלומר איזו תכונה פוסלת את החנוכייה החשמלית ואיזו דרישה הלכתית לא מתקיימת בהדלקת מנורות חשמל? – על כך ישנם מחלוקות ודיונים מרתקים1.

אבל לפני שנסקור בקצרה את הנימוקים ההלכתיים שבגללם לא מספיק להדליק חנוכייה חשמלית, נחזור קודם לראשית הדברים. מהם 'נרות חנוכה' ובשביל מה מדליקים אותם. וכך אומרת הגמרא2 :

"בכ"ה בכסלו ימי חנוכה, שמונה הן, שבהן לא מספידים ולא מתענים. שכשנכנסו יוונים להיכל בית המקדש, טימאו את כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. בשנה שלאחר מכן קבעו את הימים הללו לימים טובים בהלל והודאה".

נרות החנוכה שאנו מדליקים הן למעשה זכר לנס שבזכותו פך שמן טהור שהיה אמור להספיק להדלקת מנורת המקדש ליום אחד, הספיק להדלקת המנורה במשך שמונה ימים.

• ראו גם: למה בחנוכה מוסיפים עוד נר בכל ערב?

הדרישות של נר חנוכה

נרות חנוכה צריכות להיות עם אש דולקת, וברור לכולם שלא ניתן לקיים את מצוות הדלקת נרות חנוכה באמצעות תאורה שאיננה תוצאה של אש. אם כן, הבירור הראשון שעלינו לבדוק כדי לדעת האם חנוכייה חשמלית יכולה להוות תחליף לנרות חנוכה המסורתיים הוא האם בנורה חשמלית בוערת אש או לא.

בימינו קיימים סוגים רבים של נורות חשמליות, אולם עד לא מזמן כל המנורות החשמליות פעלו בשיטת הליבון, הנקראות גם 'נורות להט' הפועלות באמצעות הזרמת חשמל בתַּיִל מתכתי שכתוצאה מכך מתחמם ומתלהט וכך מפיץ אור.

הפוסקים הדנים בכשרותה של חנוכייה חשמלית מתייחסים אך ורק לנורות להט, בהתאם לתפיסה הרווחת בין הפוסקים שהחוט הלוהט בתוך המנורה נחשב כאש בוערת. לעומת זאת נורות מסוג פלורסנט, ובוודאי נרות לד (LED), ההולכות ותופסות את מקומן של נורות הלהט, אינן נחשבות כאש ולכן ברור שאינן יכולות לשמש בתור נרות חנוכה3.

נר בלי פתילה

הבעיה ההלכתית הראשונה במנורות להט חשמליות היא שאלת הפתילה. לפי חלק מהפוסקים נר חנוכה חייב להיות בעל פתילה, כמו נרות המקדש, ואש הבוערת ללא פתילה, כמו להבת גז, פסולה למצוות נר חנוכה. לפי דעה זו עולה השאלה האם חוט הלהט של המנורה החשמלית נחשב כתפילה או לא.

נר בלי שמן

כמו לגבי התפילה, כך גם לגבי השמן. לפי חלק מהפוסקים קיומו של דלק שמתכלה בשעת הבעירה, בדומה לשמן זית של נרות המקדש, הוא תנאי הכרחי שבלעדיו הנר אינו מזכיר את מנורת המקדש ולכן פסול מלשמש נר חנוכה. מסיבה זו יש הפוסלים את החנוכייה החשמלית שכן לדעתם האנרגיה החשמלית אינה נחשבת שמן ואין בה כדי להוות זכר לנרות המקדש.

גם אם מקבלים את ההנחה שניתן להחשיב את האנרגיה החשמלית הזורמת במנורה בתור 'שמן', קיימת בעיה נוספת במנורות הפועלות מכוח חיבור לרשת החשמל:

ההלכה קובעת שנר חנוכה צריך להכיל בשעת ההדלקה מספיק שמן (או חומר-דלק אחר) כך שיידלק לכל הפחות חצי שעה אל תוך הלילה. נר שבשעת ההדלקה לא הכיל את כמות השמן הנדרשת אינו נחשב נר חנוכה גם אם לאחר מכן הוסיפו לו שמן ומי שהדליק אותו צריך לחזור ולהדליק נרות חנוכה מחדש4.

כיון שזרם החשמל מתחדש בכל רגע, נמצא שבשעת הדלקת המנורה החשמלית אין בגוף המנורה את כמות ה"שמן" הנדרשת, ולפיכך, לפי דעתם, חנוכייה כזו היא פסולה. מובן שבעיה זו לא קיימת בחנוכייה חשמלית הפועלת באמצעות סוללות5.

מכונה או אדם

סוגיה נוספת שבה עוסקים הפוסקים בקשר לשאלת החנוכייה החשמלית, היא האם הלחיצה על הכפתור מהווה הדלקה או רק חיבור בין המגעים כך שהזרם החשמלי עובר לנורות ומלהיט אותן.

הפוסקים המחמירים מתייחסים למעשה של הלחיצה על כפתור ההדלקה כמעשה של "גרמא" בלבד, כלומר מעשה הגורם לכך שהנורות יידלקו ולא יותר; לעומתם, הפוסקים המקילים יותר סבורים שמאחר והלחיצה על הכפתור היא התצורה המובנית להדלקת החנוכייה לכן ניתן להתייחס אליה כאל הדלקת המנורות ממש ולא רק כמעשה הגורם לכך.

נר מול אבוקה

אולם הבעיה החמורה ביותר בנורות להט, שבגללה השימוש בחנוכייה חשמלית נפסל לפי כולם, היא הדרישה שנר חנוכה יהיה נר בודד ולא ייראה כמו מדורה. מכיוון שחוט המתכת הלוהט בתוך המנורה הוא בצורת תַּיִל, לכן הבעירה שלו נראית כמו מדורה ולא כמו נר בודד ולכן זה לא כשר בתור נר חנוכה.

חנוכיית אין-ברירה

כפי שראינו, חנוכיות חשמליות אינן מספיקות כדי לקיים באמצעותן את מצוות הדלקת נר חנוכה. עם זאת, בסיטואציות מסוימות שבהן אין שום ברירה אחרת, (לדוגמה בחלל שבו אסור בשום אופן להצית בו אש דולקת), יתכן שיש טעם להשתמש בחנוכייה חשמלית שכזו, כדי לממש את המצווה ברמה כלשהי, אם כי במקרה כזה אין לברך על כך את הברכות של הדלקת נרות חנוכה.

בכל אופן, במקרה כזה כדאי להתייעץ עם רב ולשאול כיצד יש לנהוג.

ראו גם: הצילו! אני נמצא בטימבקטו ואין לי חנוכייה!

פרסום הנס, בכל צורה

הרעיון המרכזי של הדלקת נרות חנוכה הוא פרסום הנס. ליידע, לספר ולהזכיר על הנסים הגדולים שאירעו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אז אל תמהר לזרוק את החנוכייה החשמלית שלך. המשך להאיר אותה במשך ימי החנוכה על חלון ביתך, זו דרך מצוינת לפרסם את הנס לעוברים והשבים ברחוב! רק הקפד להדליק בכל ערב גם נרות חנוכה "אמיתיים", כמו הנרות של מנורת המקדש, ועליהם לברך את ברכות הדלקת הנרות.

חנוכה מאיר ושמח!