האגדה מספרת על מלכת אנגליה שפגשה את משה מונטיפיורי ובררה מה שווי הנכסים שברשותו. השיב מונטיפיורי כי עליו לבדוק את הנושא. לאחר מספר ימים חזר אל המלכה ונקב בסכום מסוים. תמהה המלכה: "הרי ידוע לכל כי שווי החברות שברשותך גבוה בהרבה"?

הסביר מונטיפיורי: "האדמות והמפעלים אינם הרכוש האמיתי שלי. היום הם ברשותי ומחר אינם ברשותי. הכסף שנתתי לצדקה הוא רכושי האמיתי"...

פרשת השבוע מדגישה את מצוות הצדקה, ואומרת "פתוח תפתח את ידך" לעני ולחלש. לצדקה יש ערך עליון ביהדות, ובכל הזמנים יהודים הצטיינו בגמילות חסדים ונתינת צדקה. הבה ונלמד על מצוות הצדקה – למה, כמה, מתי ואיפה?

למה צדקה?

ראשית, "לה' הארץ ומלואה". כל דבר, כמו גם כספנו, שייך לבורא העולם ואנו רק שליחים לעשות בו את השימוש הנכון. הקב"ה בחר לתת לנו את הכסף כדי שנעביר חלק ממנו לאלו שזקוקים לו. אם נזכור כי אנו רק 'גזברים', יהיה קל יותר לפתוח את הלב ואת הכיס ולבצע את תפקידנו נאמנה.

בנוסף לכך, בל נשכח את הציווי הבסיסי "ואהבת לרעך כמוך". כל יהודי הוא אחינו, ולכן עלינו מוטלת האחריות לדאוג לרווחתו.

כמה צדקה?

כמות הצדקה נגזרת בעיקר לפי הצרכים של המקבל, כפי שאומרת הפרשה "די מחסורו אשר יחסר לו". אולם כאשר היכולת הכלכלית של הנותן מוגבלת, וגם כאשר אין צורך דחוף לעזור למישהו – ההלכה קובעת כי על האדם לתת לפחות מעשר (10%) מההכנסות, ומצוה מן המובחר לתת עד חומש (20%). מנהג דומה מצאנו כבר אצל אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. התורה אף מצווה בפירוש "עשר תעשר את כל תבואת זרעך", ומכך לומדים חכמים גם בנוגע למעשר כספים.

מתי צדקה?

מצוות הצדקה חלה בכל עת, כאשר עני מגיע ומבקש נדבה. יש גם זמנים של עת רצון, בהם מומלץ לתת כסף לעני או לקופת צדקה. כדאי לתת צדקה לפני התפילה, כפי שלומדים מרבי אליעזר שנהג לתת צדקה קודם שהתפלל, על סמך הפסוק "אני בצדק אחזה פניך". כדאי גם לתת צדקה לפני הדלקת נרות שבת.

איפה צדקה?

בנוסף לצדקה אותה מעבירים לעניים, חשוב שתהיה בכל בית קופת צדקה. מומלץ לשים קופה גם בחדרי הילדים, כחלק מהחינוך היהודי שיעניק להם חשק מיוחד לתת צדקה. הרבי מליובאוויטש הציע לשים קופת צדקה במקום בולט בבית, כמו במטבח, ולקבעה על הקיר (במסמר וכדומה), כדי להוסיף קדושה בקירות הבית.