ב"ה

שבת

וידאו | 35:27
שבת - פרק א
וידאו | 39:42
שבת - פרק ב
וידאו | 27:57
שבת - פרק ג
וידאו | 19:24
שבת - פרק ד
וידאו | 28:09
שבת - פרק ה
וידאו | 36:36
שבת - פרק ו
וידאו | 25:14
שבת - פרק ז
וידאו | 27:58
שבת - פרק ח
וידאו | 32:05
שבת - פרק ט
וידאו | 32:05
שבת - פרק י
וידאו | 21:31
שבת - פרק כ
וידאו | 15:29
שבת - פרק ל