משוך חסדך, ליודעיך; וצדקתך, לישרי לב (תהילים לו,יא).

ספר ראשון והוא ספר המדע

הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן: הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, הלכות תשובה.