בשם ה', אל עולם (בראשית כא,לג).

תורת חכם, מקור חיים—לסור, ממוקשי מוות (משלי יג,יד).

ספר רביעי והוא ספר נשים

הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן: הלכות אישות, הלכות גירושין, הלכות ייבום וחליצה, הלכות נערה בתולה, הלכות סוטה.