רבי עקיבא היה אחד המורים הפוריים ומעוררי ההשארה ביהדות אשר היווה חולייה מכרעת בהעברת מסורת התורה-שבעל-פה שהחלה ממשה רבינו ונמשכת עד עצם היום הזה. הוא לימד והנהיג את עם ישראל במהלך השנים הסוערות שלאחר חורבן בית המקדש ומרד בר-כוכבא, ובסופו של דבר הוצא להורג על ידי הרומאים "בעוון" לימוד והוראת התורה.

1. הוא התחיל כרועה עני

רבי עקיבא נולד לאביו, גר-צדק בשם יוסף, בשלהי תקופת בית המקדש השני. בתחילת דרכו עבד כרועה צאן עני ובוּר באחוזותיו של כַּלְבַּא שַׂבוּעַ, מגדולי העשירים בירושלים בתקופת המרד הגדול. צניעותו וטוב לבו משכו את תשומת ליבה של רחל, בתו של מעסיקו, והיא הציעה לו להתחתן איתה בתנאי שילך ללמוד תורה.

2. חמיו התנער ממנו

כאשר בחירתה של רחל נודעה לכלבא-שבוע, הוא נשבע כי הזוג הצעיר לא יקבל מאומה מכל רכושו. את חייהם המשותפים הם התחילו במתבן שלא היה בו כמעט שום דבר מלבד תבן. פעם בא אליהם אליהו הנביא כשהוא מחופש לאביון והתחנן למעט תבן בשביל להשכיב עליו את התינוק שזה עתה נולד לו ואת אשתו היולדת. זה עודד את רוחם. "את רואה" אמר עקיבא לאשתו "יש אנשים שאפילו תבן אין להם"...

3. ירושלים של זהב

למרות מצוקתה החומרית כיבדה רחל את בעלה. פעם דאגה ללקוט אניצי קש שנתפסו בשערותיו, בתמורה לכך הוא הבטיח לה שאם יתעשר יקנה לה "ירושלים של זהב" (נזר זהב בתבנית העיר ירושלים). שנים רבות אחר כך, לאחר שהתיר לחמיו את הנדר, קיים רבי עקיבא את הבטחתו וקנה לאשתו את התכשיט היקר.

4. הוא עזב את הבית ל-24 שנים

למרות הדלות המחפירה בה חיו, עודדה רחל את בעלה הטרי לעזוב את הבית למשך 24 שנה כדי ללמוד תורה בישיבה של גדולי הדור רבי אליעזר ורבי יהושע. לימים, כשחזר מן הישיבה, אמר רבי עקיבא לעשרות-אלפי תלמידיו שזכות לימוד התורה שלו ושלהם גם-יחד שייכת כולה לאשתו: "שלי ושלכם – שלה היא"1.

5. אבן שחוקה ממים נתנה לו השראה

בגיל 40, כשהוא אינו יודע אפילו צורת אות, הבחין עקיבא במי באר שייצרו חור באבן. הוא הגיע למסקנה הבאה: אם מים רכים הצליחו לחצוב בתוך האבן הקשה, על אחת כמה וכמה שדברי תורה החזקים יצליחו לחדור לתוך ליבו.

6. לא התבייש ללמוד לצד בנו

למרות גילו המבוגר, לא התבייש עקיבא להתחיל ללמוד מהתחלה, מלימוד האותיות. הוא הצטרף לבנו הקטן, ויחד אתו, כששניהם חולקים את אותו לוח-קריאה, למד להכיר את אותיות האל"ף-בי"ת. בתשוקה ובהתמדה המשיך רבי עקיבא ללמוד עוד ועוד עד ששלט בכל התורה כולה2.

7. גילה עומק בכל פרט קטן בתורה

רבי עקיבא גילה עומק ומשמעות גדולה בכל פרט קטן בתורה. חז"ל מספרים שאפילו מה"כתרים" של האותיות (העיטורים הגרפיים המקשטים חלק מהאותיות בספר התורה, נקראים בארמית "תגים"), הוא דרש אינספור הלכות. כשמשה רבינו ראה את דרך לימודו הוא התרשם כל כך וחשב שרבי עקיבא ראוי יותר ממנו לתת את התורה לעם ישראל3.

8. קראו לו 'הקֵרֵחַ'

החכם הגדול רבי שמעון בן-עזאי, שהיה מאורס לבתו של רבי עקיבא4, התבטא כי "כל חכמי ישראל דוֹמִין עלי כקליפת השום, חוץ מן הקֵרֵחַ הזה!"5 (כלומר, דעתם של כל חכמי ישראל נחשבת בעיני כדבר פעוט, ורק דעתו של "הקרח הזה" נחשבת בעיני למשהו גדול).

לפי חלק מהמפרשים6 רבי עקיבא כונה "הקֵרֵחַ" ומשום כך גם בנו רבי יהושע כונה "בן קָרְחָה", ואליו אפוא התכוון בן-עזאי כשאמר "הקרח הזה".

יש המסבירים7 שהכינוי המשונה הזה הוא משל לגדולתו של רבי עקיבא: גישתו המיוחדת הראתה כיצד כל פרט זעיר בתורה מכיל יסודות מחשבתיים הקובעים הלכות רבות, ומתוך הסתכלות זו התורה כולה נתפסת כדבר שכל-כולו עיקר ואין בו נספחים או תוספות שוליות – בדומה לגופו של הקרח שהוא גוף בלבד, ללא תוספת שיער.

9. הוא חינך לאהבה ולכבוד

רבי עקיבא חינך את תלמידיו לאהבת ישראל. הוא אמר8 : הציווי "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ" זה כלל גדול בתורה!

10. הוא צבר 24,000 תלמידים

כעבור 12 שנות לימוד בישיבה של רבי אליעזר ורבי יהושע, התעלה רבי עקיבא בתורה וצבר לו 12 אלף תלמידים. כששב הביתה שמע את אשתו מייחלת שימשיך ללמוד עוד 12 שנה. הוא חזר לישיבה ל-12 שנה נוספות במהלכן חוג תלמידיו הכפיל את עצמו והגיע ל-24,000!

11. וכולם מתו בפרק אחד

מידי שנה, בן פסח לשבועות, מתאבל העם היהודי על האובדן הטראגי 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא שמתו ממגפה בתקופת קצרה זו. וכך מתאר זאת התלמוד9 :

"שנֵים-עשר-אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה".

הסיפור הזה מעורר מחשבה עמוקה על חשיבותם של אהבת ישראל וכבוד הדדי. בפרט בהתחשב בעובדה שדווקא תלמידי חכמים אלו חונכו על האמירה שאהבת ישראל היא יסוד מרכזי ביהדות!

• הסיפור המלא: מגיפה אחת, 24,000 קורבנות

12. אבל הוא בנה את הכל מחדש

גם לאחר שישיבתו ספגה את מכת המוות הקשה והבלתי נתפסת הזו, רבי עקיבא לא אמר נואש. הוא נדד דרומה ופתח את ישיבתו מחדש עם חמישה תלמידים מיוחדים שהקימו מחדש את עולם התורה שחרב.

כפי שממשיך התלמוד10 ומספר:

"..היה העולם שָמֵם. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושְׁנָאָה להם: רבי מאיר, ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע – והם הם העמידו תורה אותה שעה".

13. בתו ניצלה מהכשת נחש

אסטרולוגים אמרו לרבי עקיבא שבתו תמות מהכשת נחש ביום חתונתה. בליל החתונה, לפני שהלכה לישון, היא נעצה בקיר את נזר הזהב שלה וכאשר שלפה אותו החוצה למחרת בבוקר נסרחה אחריו גוויית נחש. התברר שללא ידיעתה היא נעצה את התכשיט בתוך עינו של נחש שהתחבא שם.

במענה לשאלת אביה, סיפרה שבמהלך החתונה הגיע עני לבקש צדקה אבל אף אחד מלבדה לא הבחין בו, לכן קמה בעצמה ונתנה לו המנה האישית שלה. בזכות מעשה החסד שלה היא ניצלה11.

14. הוא שָׁכַל שני בנים

התלמוד12 מספר שרבי עקיבא איבד שני בנים בבת אחת ו"כל ישראל" באו לנחם אותו. בענווה האופיינית לו, קם רבי עקיבא ואמר שבוודאי באו לכבד את התורה שלמד ולא אותו באופן אישי.

15. אפילו בחורבן הוא ראה תקווה

רבי עקיבא היה עֵד לאחד האירועים הטראומטיים ביותר בתולדות עמנו – חורבן ירושלים ושריפת בית המקדש השני בידי הרומאים. אולם, היכן שאחרים ראו אובדן וייאוש רבי עקיבא ראה תקווה ועתיד מזהיר.

פעם אחת, מספר התלמוד13, עלו רבי עקיבא עם חבריו לירושלים החרֵבה וכשהגיעו להר-הבית ראו שועל יוצא מבית קודש-הקדשים. בעוד חבריו בכו מול המראה המזעזע, רבי עקיבא דווקא צחק, משום שראה בכך עדות לקיומה הצפוי של נבואת זכריה על בניינה של ירושלים מחדש.

16. "נכנס לפרדס" ויצא בשלום

חז"ל מספרים לנו14 סיפור מסתורי על ארבעה מגדולי חכמי ישראל ש"נכנסו לפרדס" (כלומר התחברו לתודעה רוחנית גבוהה המצויה ב"גן עדן") וכתוצאה מכך אחד מהם מת, אחד השתגע ואחד הפך לכופר, רק רבי עקיבא "יצא בשלום" מהמסע הרוחני הנשגב.

17. הוא הרב של כולם

הרוב המוחלט של ספרות חז"ל, כולל המשנה, התלמודים וגם מדרשי ההלכה, מבוססת על תורתו של רבי עקיבא שנשמרה ופורשה על ידי תלמידיו. כדברי רבי יוחנן15 :

"הלכה המופיעה במשנה ללא ציון מקור היא תורתו של רבי מאיר; בתוספתא – מרבי נחמיה; בסִפְרָא – מרבי יהודה; בסִפְרֵי – מרבי שמעון. וכולם לפי שיטתו של רבי עקיבא".

18. תמך בבר כוכבא

לעת זקנותו של רבי עקיבא, קמה תנועת מרד יהודי בראשות שמעון בן כוזיבא, המוכרת יותר בשם "מרד בר כוכבא". השלטון הרומי דיכא את המרד בצורה קשה ואכזרית ובעקבותיו גזר גזירות חמורות נגד הדת היהודית. בהתחלה היה רבי עקיבא תומך בולט של בר כוכבא ואף האמין שהוא מלך המשיח עד לרגע שבו נהרג בר-כוכבא בידי הרומאים בגלל חטאיו.

19. הוא חי 120 שנה בדיוק

חז"ל16 מונים את רבי מעקיבא בין ארבעת האישים שחיו 120 שנה בדיוק. שלושת הנוספים הם: משה רבינו, הלל הזקן ורבן יוחנן בן זכאי.

20. ונרצח בייסורים על ידי הרומאים

למרות שהרומאים הוציאו את לימוד התורה מחוץ לחוק המשיך רבי עקיבא ללמד תורה בפומבי. לתלמידיו הוא הסביר שלהימנע מלימוד תורה בגלל הפחד להיתפס על ידי השלטונות משול לדג שייצא מהמים בגלל הפחד להיתפס ברשת הדייגים... הוא נעצר והוצא להורג באכזריות כשגופו נסרק במסרקות של ברזל, בעוד שפתותיו קוראות שמע ישראל. הוא נחשב לאחד מ"עשרת הרוגי מלכות".

21. הנה כמה מאמרותיו:

  • "איזהו עשיר? כל שיש לו אישה נאה במעשים"17
  • "כל מי שאין מבקר חולים - כאילו שופך דמים"18
  • " סייג לחכמה – שתיקה"19
  • "לעולם יהא אדם רגיל לומר: כל מה שה' עושה – לטוב הוא עושה"20