ב"ה

הקורונה היא לא הראשונה: איך פרצה המגפה בין תלמידי רבי עקיבא?

שיעור שבועי מאת הרב שניאור אשכנזי

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הקורונה היא לא הראשונה: איך פרצה המגפה בין תלמידי רבי עקיבא?: שיעור שבועי מאת הרב שניאור אשכנזי

איך בית המדרש החשוב בעולם הפך לזירת מחלוקת? למה מקדים הרמב"ם את חובת ה"כבוד" לחובת ה"אהבה"? ומה פוסקת ההלכה במקרה "חנית קיקוס" ז"ל? שיעור לפרשיות אחרי קדושים וימי הספירה, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
mekorot achrey kedosh 5780  
kedoshim 5780