Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

שימושון לראש השנה

כיצד לחגוג את החג צעד אחר צעד

מה זה
טקס תפילה מיוחד המתקיים בראש השנה, בו אנו מבקשים מאלוקים שישליך את חטאינו וימחל לנו
למה לא אומרים הלל בראש השנה?
"הלל" – תפילה חגיגית ומרגשת כל כך. למה לא אומרים את ההלל בימים הנוראים?
כל מה שחשוב לדעת לקראת ראש השנה תש
מה עושים בראש השנה
מתי נכנס ראש השנה בשנת 2019? מתי מדליקים נרות ואוכלים תפוח בדבש? מה זה עירוב תבשילין, ומתי עורכים תשליך? על תקיעת שופר וכל מנהגי ראש השנה בשנת תש"פ - 2019
סדר ליל ראש השנה: מה אוכלים בליל ראש השנה? תפוח בדבש, רימון ועוד
בסעודת החג של ראש השנה אוכלים מאכלים שיש בהם 'סימן' לשנה טובה ואיחולים נוספים
למה לא תוקעים בשופר בערב ראש השנה?
בערב ראש השנה לא תוקעים בשופר. מדוע? כדי להבדיל בין תקיעות המנהג לתקיעות המצווה, וגם כדי לבלבל את השטן המקטרג
למה לא תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת?
מדוע לא תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת? התשובה בקצרה: חז"ל חששו שאנשים יעברו על איסורי שבת חמורים. ויש גם הסבר על פי החסידות
תקיעה, שברים, תרועה: מה ההבדל ביניהם, ומדוע תוקעים אותם בראש השנה
מה ההבדל בין "תקיעה", ל"שברים" ו"תרועה"? אחת ולתמיד, בואו נעשה סדר בכל הקולות השונים ששומעים בתקיעת שופר
בראש השנה נמנעים מאכילת מאכלים שיש להם משמעות שלילית
מה ההבדל בין סידור למחזור?
הסידור הוא ספר שמרכז את כל התפילות והברכות הקבועות. המחזור הוא סידור ייעודי לימים הנוראים ולחגים. ויש עוד סוגים של ספרי תפילה.