בראש השנה נהוג להימנע מאכילת מאכלים שעלולים לסמל משמעות שלילית. לדוגמה: אגוז. מה רע באגוז? הערך המספרי (גימטרייה) שלו שווה לערך המספרי של המילה "חטא"1 , וביום הדין איננו רוצים להעלות על השולחן דבר המזכיר חטא2 .

כמו-כן, נהוג להימנע מאכילת מאכלים חמוצים ומרים, ולהשתדל באכילת מאכלים מתוקים כדי לסמל את השנה המתוקה שתבוא עלינו לטובה ולברכה.

והנה סיפור עם מוסר השכל חשוב: תלמיד אחד ישב לשולחן סעודת החג אצל רבו, וראה שאחד המסובים לוקח אגוז לאוכלו. מיד גער בו בצעקה: "אינך יודע שלא אוכלים אגוזים בראש השנה?!". אותו סועד התבייש ונכלם. פנה הצדיק לתלמידו ואמר: "מוטב לאכול אגוז, שרק מזכיר חטא, מאשר להיכשל בהלבנת פנים, שזהו חטא של ממש!"...