ב"ה

רעיון לחג

מתורתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע

מסר לקראת ראש השנה, מאת הרבי מליובאוויטש זי"ע

א-ל אחד, תורה אחת
מכתב של הרבי מליובאוויטש לקראת ראש השנה
שבת להוי', לשם הוי' – ולא לשם דעות כוזבות והשקפות זרות, מטעות ומדיחות את האיש הישראלי מדרכו
עוגת דבש מתוקה, לשנה טובה ומתוקה
ז' תשרי תשנ"ב – 15 בספטמבר, 1991
שתהא לך שנה טובה ומתוקה. על ידי שתאכל את עוגת הדבש המתוקה תביא מתיקות לכל בית-הספר.
שק מלא יהלומים
ו' תשרי תשמ"ג – 23 בספטמבר, 1982
ה' מצפה מכל אחד מאיתנו למלאות את רצונו. עלינו לעשות זאת בשמחה ובמרץ; לעתים נראה, כי עול התורה והמצוות הם מעמסה על כתפינו. למעשה, אפילו אחד שסוחב משא כבד מאד, יעשה זאת בשמחה אם הוא ידע שהוא מלא באבנים טובות ומרגליות. על אחת כמה וכמה לגבי התורה והמצוות, שמביאים אושר בעולם הזה ובעולם הבא. בכל שבת, אנו נחים מעמל השבוע ומתענגים. בשנה זו, ראש השנה חל בשבת – והאושר והעונג יימשכו בכל יום ויום מהשנה החדשה.