אין דרך נאותה יותר להיפרד איש מרעהו לאחר התפילה בליל ראש השנה, מאשר המסורת היהודית העתיקה על-פיה מאחל איש לרעהו: "לשנה טובה תכתב ותחתם", ואישה לרעותה "לשנה טובה תכתבי ותחתמי". ברכות אלו, הנאמרות מלב אוהב, בוודאי נשמעות היטב בשמים ובזכותן נכתב ונחתם לשנה טובה ומתוקה.