ביום הראשון של ראש השנה, לאחר תפילת המנחה, אנו הולכים לנהר או מאגר מים קרוב כדי לקיים את מנהג ה"תשליך". במהלכו אומרים פסוקים המזכירים את רחמיו של הקדוש ברוך הוא, וכאקט סימבולי משליכים את החטאים אל תוך הנהר, חופשיים ומשוחררים לפתוח דף חדש.

באם מסיבות מסויימות לא ניתן לקיים את המנהג בראש השנה עצמו, ניתן לקיים אותו עד היום האחרון של חג הסוכות.