שאלה:

למה לא אומרים הלל בראש השנה?

תשובה:

בקצרה: "הלל" מבטא שמחה, ואילו ראש השנה ויום הכיפורים הם "ימים נוראים" ורציניים.

"הלל" הוא שם לקבוצה של מזמורי תהלים (פרקים קיג עד קיח), שהתוכן שלהם הוא הילול ושבח לבורא העולם, וחכמים קבעו לומר אותם בכל חג, כביטוי לשמחת החג.

למרות שראש השנה הוא חג לכל דבר – אסור לעשות בו מלאכה וצריך לכבד אותו בלבוש נאה ובסעודה מכובדת, בכל זאת, לא אומרים "הלל" בראש השנה, וכך גם ביום הכיפורים, כי הם נחשבים "ימים נוראים". זאת משום שבימים אלו הקדוש ברוך הוא "יושב על כיסא דין, וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו"1 – כלומר, זהו זמן שבו אלוקים עורך משפט על כל נברא וכל אדם וחורץ את גורלו. ממילא, אין זה זמן המיועד לחגיגות של שמחה כי אם לתפילה ותחנונים מתוך רצינות וכובד ראש מאימת המשפט.

עם זאת, אין שום בעיה לומר את אותם פרקי תהלים בצורה של תחינה ובקשה ולא כהבעת שמחה2 .

צפו בביצוע מרגש של קטע חזנות מתוך תפילות הימים הנוראים