המצווה המיוחדת של יום ראש השנה היא: לשמוע את קול השופר. השופר מסמל את הכתרת האלוקים למלך עלינו, וטעמים שונים נאמרו לתקיעת שופר זו.

יש להשתדל לשמוע ביום הראשון וביום השני של ראש השנה לפחות שלושים קולות.

כאשר ראש השנה חל בשבת, אין תוקעים בשופר.