בחן את מידת הביקורתיות שבשליטתך ובמנהיגותך. על אף שהשליטה נעשית מתוך אהבה עליה להתאזן בעזרת הביקורת. מנהיגות יעילה נבנית על סמכותיות וביקורת.

פן נוסף של בבקורת השליטה שלך הוא קביעת שדה פעולה בו יש לך סמכות לפעול.

שאלות לבחינה עצמית

האם אני מבחין מתי אין בי סמכות לפעול ? האם אני מפעיל סמכות במצבים שאינם מוצדקים ?האם אני מודע למגבלותי כפי שאני מודע לכוחי ?האם אני מכבד את סמכותם של אחרים ?

האתגר היומי

לפני שאתה נוטל עמדה סמכותית בכל נושא שהוא, עצור כדי לבחון האם יש לך הזכות והיכולת לפעול במצב זה.