שאלות לבחינה עצמית

האם שליטתי נובעת מבטחון פנימי שמושרש עמוק בתוכי ? אולי היא רק מסוה על חוסר בטחוני ? אם אכן כך, האם שליטתי מוגזמת ? האם אני מכיר ביחודי כאדם ? האם אני מכיר בתרומתי לאנושות ?

האתגר היומי

עצור לרגע והתרכז בעצמך, באמת הפרטית שלך ולא על הצגתך החיצונית כלפי אחרים : היה נינוח ורגוע ביודעך שאלוקים ברא אדם מאוד מיוחד... וזה אתה!

הרחמן הוא יחזיר לנו את עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה!