בחן את מידת הרחמנות שבשליטתך. מנהיג טוב הוא מנהיג רחום.

שאלות לבחינה עצמית

האם בגלל סמכותי אני פחות רחמן? האם אני מודע לכך שחלק חשוב מהכבוד העצמי מותנה ביכולת לרחם? האם אני מבצע משימות ביעילות? האם אני מסודר? האם אני נותן הוראות ברורות לאלה שתחת חסותי? האם המפעל שלי על עובדיו פועל כצוות? האם אנו מקיימים ישיבות צוות תכופות על מנת לתאם מטרות?

תפארת, הרמוניה – חיונית למנהיגות מוצלחת

האתגר היומי

בדוק תחום מסוים שנמצא תחת חסותך. האם ניתן ליעל או לקצץ גורמים מיותרים ובכך לחזק את מפעלך?