כח השליטה הוא מתנה מהבורא לכל אדם. במידה שתהיה מסוגל להעריך נכונה מתנה נפלאה זו, תצליח להשיג את מידת ההוד שבמלכות.

שאלות לבחינה עצמית

האם כתוצאה משליטתי ועצמאותי אני כנוע וענו ? האם אני מנהיג שחצן ? האם אני מעריך את התכונות המיוחדות בהן התברכתי ?

האתגר היומי

הודה לאלוקים על שנסך בך כבוד עצמי.